Përmblidhni çdo video me AI

TL;DW AI: Shumë e gjatë; nuk e kam parë, të ndihmon të përmbledhësh çdo video në përmbajtje koncize, të lehtë për t'u tretur, në mënyrë që të mund të çlirohesh nga mbingarkesa e informacionit.

TL;DW, skedar video TL;DW, URL API

Shembuj

Përmbledhje

Carla Rios, drejtoreshë në RinaWare, prezanton Check 2, i cili përfshin enë të ndryshme me kapakët e tyre përkatës. Këto përfshijnë një enë 1.5 litra, një enë 3 litra dhe një enë 5 litra. Për më tepër, ekziston një aksesor i gjithanshëm, një rende dhe avullore, të cilat mund të përdoren si për avull ashtu edhe për grirje. Carla fton individët e interesuar të kontaktojnë me të për promovime, zbritje dhe dhurata të disponueshme nga RinaWare.